Gjimnazi Kronwerk

Gjobiten prindërit gjermanë, refuzuan fëmijët të vizitojnë xhaminë

Ata nuk dëshironin që me klasën e tyre të vizitojnë xhaminë:...
Reklamë