Bota

Certifikatat elektronike do të garantojnë cilësinë e produkteve BIO

Certifikatat elektronike do të zvogëlojnë barrierat administrative dhe do të sigurojnë më shumë statistika të plota mbi importet e produkteve biologjike në komunitet

Sistemi i ri për certifikimin elektronik të produkteve organike BIO të importuara në Bashkimin Evropian do të hyjë në fuqi nga 19 prilli. Qëllimi është për të zvogëluar rrezikun e mashtrimit në këtë tregun e produkteve bio.

Certifikatat elektronike do të zvogëlojnë barrierat administrative dhe do të sigurojnë më shumë statistika të plota mbi importet e produkteve biologjike në komunitet.

Ndryshimi në legjislacion parashikon për një periudhë gjashtë mujore kalimtare të jenë në gjendje të përdorin certifikatat elektronike. Nga 19 tetori 2017, megjithatë, importet e produkteve organike do të certifikohen vetëm në mënyrë elektronike.

Certifikatat e reja do të bëhen pjesë e një sistemi veterinar “TRACE” të integruar në sistemin e BE-së. Sistemi i ri do të ndjek lëvizjen e ushqimit në komunitet dhe ndihmon menaxhimin e rreziqeve që lidhen me dërgesat e refuzuara.

Departamenti i bujqësisë organike është zhvilluar me shpejtësi vitet e fundit, sipas Komisionit Evropian. Në vitin 2015, më shumë se 11 milionë hektarë tokë në BE shfrytëzohen nga fermat biologjike (një total prej mbi 185.000), në krahasim me 5 milionë hektarë në 2002.

Më shumë se 306.000 operatorë merren me prodhimin e produkteve bio.