Në vitin 2016, Kosova pranoi 174 milionë euro donacione

Kosova në vitin 2017 ka pranuar 174 milionë euro donacione. Donatori...
Reklamë