Mirënjohje për arsimtarët e gjuhës në ditën e alfabetit  

Zëvendëskryeministri Lika para mësuesve, profesorëve dhe përfaqësuesve tjerë foli për rëndësinë...
Reklamë