Feja

Deklarata e prijësve fetar shqiptarë në Zvicër

Kjo është deklarata në favor të laicitetit që do të nënshkruhet sot, me 20 mars 2017, në Shtëpinë e feve në Bernë.

Shqiptarët si popull i lashtë në Evropë u takojnë dy  besimeve fetare, atij  musliman dhe të krishterë, respektivisht katër katër konfesioneve të mëdha : musliman, katolik, orotdoks dhe betakshi. Eshtë një popull që ka kultivuar ndër shekuj respektin dhe harmoninë fetare. I vetmi popull i besimit shumicë musliman që gjatë Luftës se Dytë Botërore ka mbrojtur dhe strehuar hebrenjtë, duke bërë që Shqipëria, vendi i humanistes së madhe   Nënë Tereza, të jetë vendi i vetëm në Evropë, ku pas luftës kishte me shumë hebrenjë se para saj.

Unioni i Imamëve Shqiptarë  dhe Bashkësia Islame Shqiptare në Zvicër që përfaqësojnë grupin më të madh të besimtarëve muslimanë në Zvicër, besimtarë që vijnë nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe  Mali i Zi,  duke u nisur nga parimi ynë se Feja muslimane është Fe e paqes, e drejtësisë dhe në  harmoni  të plotë me vlerat e vendit mikpritës, Zvicrës,  me përgjegjësi të plotë angazhohen për respektimin e  pikave të kësaj Deklarate :

 • Respektimin e laicitetit si një parim themelor për  funksionimin e një shoqërie moderne  dhe demokratike  si dhe për ndarjen e Shtetit nga organizatat fetare.
 • Respektimin e lirisë për të praktikuar ose jo, fenë, si dhe  parimin e barazisë të të gjithëve para ligjit pavarësisht besimit dhe bindjeve.
 • Ne konsiderojmë që asnjë arsye e natyrës fetare  nuk mund të evokohet për të kontestuar, kundërshtuar, ose  mos pranuar funksionimin e shtetit ligjor, rregullin kushtetues dhe ligjet zvicrane.
 • Ne mendojmë se besimi është çështje individuale e çdo personi, ndaj askush nuk ka të drejtë, t’ia imponojë tjetrit pikëpamjen e tij mbi fenë ose ta detyrojë që të besojë apo frekuentojë një tempull fetar.
 • Shteti i së Drejtës është mbi çdo teori, interpretim ose institucion
 • Ne respektojmë thellësisht  vlerat e vendit mikpritës dhe në asnjë rast predikimi ynë nuk mund të jetë në kundërshtim me vlerat e shoqërisë zvicrane. Qëllim ynë nuk është që t’ua imponojmë besimtarëve tanë një mënyrë jetese të veçantë, të ndryshme nga ajo e shoqërisë vendase zvicrane, përkundrazi ne i ftojmë besimtarët tanë që të integrohen në shoqërinë zvicrane dhe ta respketojnë modelin e saj funksionues.
 • Ne angazhohemi për respektimin e plotë të të drejtave të gruas, barazisë së saj, konform ligjit dhe kushtetutës zvicrane. Ne mbështesim plotësisht integrimin e saj në shoqërinë zvicrane në respekt të plotë të vlerave të saja.
 • Ne jemi shqiptarë muslimanë të Evropës dhe fenë tonë e praktikojmë në përputhje me sistemin e një shoqërie demokratike. Askush nuk mund të thirret në bindjet dhe praktikat e tij fetare si pretekst për t’u mos integruar në shoqërinë zvicrane.
 • Qendrat kulturore muslimane janë të hapura për të gjithë publikun pa dallim kombësie, feje dhe gjinie.
 • Qendrat tona kulturore dhe fetare angazhohen për  një intensifikim të bashkpunimit  në kuadër të platformave të dialogut ndërfetar kudo në Zvicër si dhe për trajnimin e vazhdueshëm të stafit tonë. Në bashkpunim me autoritetet zvicrane stafi ynë merr pjesë në trajnimet profesionale mbi sistemin politik, demokracinë dhe institucionet zvicrane.
 • Islami ynë është fe e paqes. Ne nuk tolerojmë thirrje për dhunë, urrejtje ndërfetare, raciale ose etnike që janë në kundërshtim me vlerat e islamit. Çdo imam, apo  edhe thjesht besimtar, e ka për detyrë t’i denojë dhe denoncojë pa asnjë hezitim pranë organeve kompetente.
 • Ne angazhohemi për bashkpunim me atuoritetet zvicrane dhe për një transparencë të plotë rreth financimit të qendrave tona, konform ligjit dhe procedurave përkatëse në Zvicër.
 • Unioni i Imamëve Shqiptarë dhe Bashkësia Islame Shqiptare në Zvicër do të vazhdojnë përpjekjet për afrimin dhe bashkimin e tyre në një strukturë të vetme.
 • Kjo deklaratë, e nënshkruar nga kryetari i Unionit të Imamëve shqiptarë në Zvicër dhe kryetari i Bashkësisë Islame Shqiptarë në Zvicër, do t’afishohet dhe lexohet në qendrat tona kulturore-fetare në Zvicër.

Për Unionin e Imamëve Shqiptarë në Zvicër            Për Bashkësinë Islame Shqiptare në Zvicër

Kryetari : Nehat ISMAILI                                            Kryetari : Mustafa MEMETI