Seminari i mësuesve nga Diaspora në Gjakovë

Mysafir i veçantë do të jetë Prof. Dr. Dr. Basil Schader...
Reklamë

 Integrimi

 Gruaja

 Gjuha

 Feja