Pjesa gjermane e Zvicrës dëgjon më shumë radio

Në pjesën gjermane të Zvicrës pothuajse 87 për qind e popullsisë...
Reklamë