Një rosë “pa autotarga” tejkalon shpejtësinë dhe fotografohet nga radari

"Mbetet e paqartë se "në cilën adresë duhet të dërgohet dënimi...
Reklamë