Hidrocentral që punon me fuqinë e urinës!

Ideja do të funksiononte kështu: uji, me të cilin pastrohen nevojtoret...
Reklamë