OKB: Iniciativat popullore të Zvicrës të respektojnë të drejtën ndërkombëtare

Nënkryetari i komitetit të përmendur, Yuval Shany, me këtë rast është...
Reklamë

 Shkurt.ch

 Tematike

 Manifestime