Humanizëm

Gratë shqiptare ndërtojnë shtëpi për familje të varfra në Kosovë

Forumi i Femrave Shqiptare me festë humanitare të dielën në diskotekën...
Reklamë