Në Zvicër

Gratë e huaja shtatzëna, dështojnë fëmijët për shkak të mosnjohjes së gjuhës

Një studim tregon se nënat me prejardhje nga Eritrea, Kosova dhe...
Reklamë

 Shkurt.ch

 Tematike

 Manifestime