“Përjashtoj kategorikisht një kandidat të vetëm për PLR/FDP”

"PLR/FDP ka dhënë gjithmonë mundësi për zgjedhje në parlament. Ashtu siç...
Reklamë

 Shkurt.ch

 Tematike

 Manifestime