Lule Elezi dhe Alban Pengili, dy koncerte të përbashkëta në Gjermani

Në këto koncerte do të ekzekutohen krijime të kompozitorëve: Beethoven, Sinding,...
Reklamë