ISEAL promovoi 3 botime të reja dhe organizon simpozium shkencor “Shëndeti mendor, sfidë e shëndetit publik”

Instituti Zviceran i Studimeve Shqiptare ISEAL, më 25 dhe 26 maj,...
Reklamë