Skena „i nënshtrohet“ sovranitetit të Elinës

Elina, shënon fuqishëm praninë e saj në skenë, jo vetëm me...
Reklamë