Shkurt.ch

Në fshatra apo në qytete, ku banojnë të pasurit në Zvicër?

Jeta nëpër qytete është bërë e shtrenjtë. Njerëzit me të ardhura të ulëta janë gjithnjë e më të margjinalizuar dhe detyrohen të lëvizin në fshat ose në periferi. Një studim i Zyrës Federale Zvicerane të Banimit (BWO) tregon megjithatë që kjo nuk është e vërtetë. Përkundrazi, është e kundërta, përcjell albinfo.ch. Njerëzit me pak të hyra, megjithatë, kanë tendencë të qëndrojnë në qytet. Përveç kësaj, kjo kryesisht tërheq këta njerëz në qytetet kryesore zviecaren. Berna bën një përjashtim.

Në qytete, sipas studimit, njerëzit më të varfër janë gjithnjë e më shumë të tërhequr në zona ku numri i familjeve me të ardhura të ulëta është tashmë i lartë. Kjo ishte veçanërisht e dukshme në Bazel dhe pjesën frankofone.
Studimi ka analizuar personat e moshës ndërmjet 20 dhe 64 vjeç që jetojnë në aglomeratet e Cyrihut, Bazelit, Bernës, Luganos, Lozanës dhe Gjenevës. Sjellja e tyre në vitet 2010 deri 2014 është vlerësuar nëpërmjet burimeve të ndryshme, si statistikat e papunësisë ose llogaritë e AHV-së.