Asimilimi i popullit shqiptar në Maqedoni

Fjala “politikë” shumicën e kohës në shtetet ballkanike fatkeqësisht nënkupton dëshpërim…...
Reklamë