Opinion

Për kur një deputet shqiptaro-zviceran në Bernë ?

Pas moszgjedhjes të asnjërit kandidat-e shqiptar-e në zgjedhjet federale zvicerane, në...
Reklamë