Fun

Qytetet më të lira dhe më të shtrenjta në botë

Hulumtimi nga “The Economist” tregon cilat qytete janë më të shtrenjtë dhe më të lirë për të jetuar.
Studimi krahason 133 qytete dhe 150 faktorë të ndryshëm.

Qytetet më të shtrenjta janë:

1. Singapori

2. Hong-Kongu

3. Cyrihu

4. Tokyo

5. Osaka

6. Seuli

7. Gjeneva

8. Parisi

9. New York

10. Kopenhaga

Qytetet më e lira në botë:

1. Almaty

2. Lagos

3. Bangalore

4. Karachi

5. Algeria

6. Chennai

7. Mumbai

8. Kiev

9. Bukureshti

10. Nju Delhi