Arrestohen 5 punëtorë nga Kosova me qëndrim ilegal në Zvicër

Ata do të dëbohen nga Zvicra dhe do t`u ndalohet hyrja në zonën Shengen për disa vjet