Shkurt.ch

“Business Insider”: Vendet më të varfra dhe më të pasura të botës

“Business Insider”, duke cituar grafikonin që ka qarkulluar në Twitter nga Ian Bremmer, njoftoi se cilat vende kanë ekonomitë më të forta.
Domethënë ky hulumtim është bërë nga “International Comparison Program” i Bankës Botërore, i cili është një nga burimet kërkimore të pasurisë.
GDP (madhësia e ekonomisë pjesëtuar me numrin e njerëzve që jetojnë në vend) është matur në vertikale y-axis dhe popullsia është matur në horizontale x-axis.
Vende të tilla, si Rusia dhe Meksika, të cilat konsiderohen të jenë mjaft të varfra, janë ndër GDP-të mesatare globale.
Gjithashtu është e paqartë sesi Kina në këtë grafikon dhe India, të cilat përbëjnë pothuajse gjysmën e popullsisë së vendeve, janë nën “mesataren botërore”.
Pjesa më e madhe e botës, rreth 70%, janë nën mesataren globale (sepse vendet e pasura janë tërhequr deri në mesatare).
SHBA-ja përbën shumicën e pasurisë në botë, me një GDP për banor me vetëm 50.000 dollarë, e cila  është pothuajse katër herë më shumë se mesatarja globale.

http://uk.businessinsider.com/worlds-richest-and-poorest-countries-gdp-chart-per-capital-world-bank-2015-2?r=US