Floran Sahiti doktoron me sukses të lartë për mjekësi në Universitetin e Würzburgut

Dr. Floran Sahiti arriti të përfundojë programin e Doktoratës me shumë sukses duke e bërë mbrojtjen e tezës së doktoratës më datë 2 Gusht 2022