Dy ditët kur Cyrihu vallëzoi nën ritmet e nxehta shqiptare

Foto: Rromir Imami & Armend Berisha