Foto:Merita Pinta zgjidhet kryetare e Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër

Foto të realizuara nga Armend Berisha