Gjykatësi i drejtohet shqiptarit: “Po të ishe beqar, do të të dëboja nga Zvicra”

I dënuari tani duhet të shkojë në shtëpi dhe të falënderojë familjen e tij. “Sepse herën tjetër as ajo nuk do ta ndihmojë”