I vërtetohet dënimi i përjetshëm shqiptarit për vrasje nga gjakmarrja

Motivi i vrasjes kishte qenë gjakmarrja në mes dy familjeve të armiqësuara shqiptare, e cila po vazhdonte për shumë vjet