Ka blerë online për 28.000 franga, nuk ka paguar asnjë cent: Dënohet kosovarja

Të gjitha pikat e akuzës të marra së bashku “peshojnë” sipas gjykatës 14 muaj burgim efektiv. Pas vuajtjes së burgut pason dëbimi dhe moslejimi i kthimit në Zvicër për 6 vjet