Kosovari bën gara me BMW-në e tij, duke pasur fëmijët në makinë

Babai i dy fëmijëve  përshpejtoi BMW-në e tij të fuqishme në zonën lokale duke ia shkelur deri në 120 km / orë