Kosovari dënohet me dëbim nga Zvicra, edhe pse këtë nuk e ka kërkuar prokurori

Prokuroria ka pasur konsideratë për të akuzuarin, si “rast të rëndë” për faktin se ai jeton në Zvicër që kur ishte tre vjeç dhe është i integruar mirë