Kroacia në Shengen në vitin 2018

Pas hyrjes në BE, pikërisht pas tre vjetëve, sfida e ardhshme për Kroacinë është për t’u bashkuar me zonën pa kontroll të brendshëm të kufijve, në të cilën janë bëre bashkë 22 nga 28 shtetet anëtare të BE-së dhe katër vende të tjera jashtë saj