Kosova

Ministri i Zhvillimit Rajonal të Kosovës, Fikrim Damka, viziton Zvicrën

Ministri i Zhvillimit Rajonal të Kosovës, z. Fikrim Damka, ka nisur një vizitë zyrtare në Zvicër nga data 28 deri më 31 maj 2024. Kjo vizitë ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimin rajonal të Kosovës, si dhe takimin me aktorët kryesorë të diasporës kosovare në Zvicër.

Ministri Damka është i shoqëruar gjatë kësaj vizite nga një delegacion i përfaqësuar, duke përfshirë Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, z. Besim Kamberaj, Drejtorin e Departamentit për Zhvillimin Rajonal, z. Ylber Çitaku, Drejtoreshën e Departamentit për Integrime Evropiane, znj. Refike Sülçevsi dhe Këshilltarin për Politikë të Jashtme, z. Ercan Silik. Përveç kësaj, janë të pranishëm edhe përfaqësues të rëndësishëm nga Caritasi Zviceran dhe organizata të tjera partnere.

Objektivat e vizitës

Qëllimi kryesor i kësaj vizite është të përforcohen lidhjet ndërmjet Kosovës dhe organizatave dhe institucioneve në Zvicër dhe Lihtenshtajn, të cilat kontribuojnë në projekte zhvillimore në Kosovë. Ministri dhe delegacioni i tij do të takojnë përfaqësues të projekteve zhvillimore në Zvicër, do të shohin praktikat më të mira dhe do të diskutojnë me partnerë potencialë për bashkëpunime në të ardhmen.

Agjenda e vizitës

Gjatë kësaj vizite janë paraparë takime me zyrtarë të zyrës qendrore të Caritasit Zviceran, me përfaqësues të Swiss Development Cooperation (SDC), si dhe me përfaqësues të shtetit të Lihtenshtajnit. Ministri do të ketë takime edhe me ambasadën e Republikës së Kosovës në Bernë, përfaqësues të komunitetit të diasporës kosovare në Zvicër, si dhe me bizneset dhe profesionistët nga diaspora.

Rëndësia e vizitës

Kjo vizitë paraqet një mundësi të rëndësishme për të rritur bashkëpunimin dhe për të identifikuar projekte të reja zhvillimore për Kosovën. Kontributi i diasporës kosovare në Zvicër në zhvillimin ekonomik të Kosovës është i jashtëzakonshëm, dhe kjo vizitë synon të thellojë lidhjet dhe bashkëpunimin për të arritur objektivat e përbashkëta të zhvillimit.

Rezultatet e pritura

Pasi të përfundojë kjo vizitë, pritet të lindin ide të reja dhe mundësi për bashkëpunim në projekte zhvillimore. Ministri Damka dhe delegacioni i tij do të kthehen në Kosovë me një perspektivë të pasur dhe me një plan të qartë për të përforcuar bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe partnerëve të saj në Zvicër dhe Lihtenshtajn.

Për më shumë informacion, ju lutem, kontaktoni z. Shpetim Shujaku, në adresën elektronike [[email protected]].