Kultura

Ne, punëtorë sezonalë… Gjenevë 1931-2019

Ne jemi duke kërkuar ish punëtorë sezonalë nga Italia, Spanja, Portugalia, ish-Jugosllavia apo vende të tjera që duan të ndajnë historinë e tyre për të shfaqur përvojën e tyre si punëtorë sezonalë si dhe për kushtet e punës në atë kohë.

EKSPOZITA                            

Kjo ekspozitë do të paraqesë historinë e trazuar dhe, në të njëjtën kohë pak të njohur apo të harruar të punëtorëve sezonalë në Gjenevë, që nga krijimi deri në zhdukjen, të paktën formale, të këtij statusi (1931-2002).

Origjinaliteti i saj është të kombinojë qasje historike, përkujtimore, artistike dhe edukative. Ajo do të paraqesë materiale arkivore, dëshmi të shumta audio-vizuale të njerëzve që kanë punuar në Gjenevë si punëtorë sezonalë dhe pasardhësit e tyre, si dhe disa ndërhyrje artistike bashkëkohore që kanë të bëjnë me këtë histori, me jehonë të fortë aktuale.

Qëllimi i ekspozitës është të kujtojë ose të bëjë të njohur për publikun e përbërë me disa gjenerata këtë episod kyç në historinë e Gjenevës dhe Zvicrës, e cila prek çështjet ekonomike, politike, sociale dhe kulturore, në të cilat ky vend mbetet më shumë se kurrë më parë, kur çështja e lëvizjes së lirë të personave dhe implikimet e saj debatohet përsëri.

SHTYTËSIT E PROJEKTIT

Ky projekt ka ardhur nga një mocion i Këshillit Bashkiak të Qytetit të Gjenevës, të votuar më 25 shkurt 2013, me titull: “Për shkak se ata ndërtuan Zvicrën dhe Gjenevën: t’i nderojmë të gjithë punëtorët sezonalë”. Për ta bërë këtë, Këshilli Administrativ kërkoi organizimin e një ekspozite publike mbi këtë temë, duke i shoqëruar artistët dhe historianët.

Shoqata Arkiva protestuese, fondacioni Collège du Travail dhe kolektivi Rosa Brux kanë bashkuar forcat për të kryer këtë projekt ndërdisiplinor. Ata do të punojnë ngushtë me shumë personat dhe partnerët e emigracionit sezonal në shekujt e 20 dhe 21.

JEMI KAQ PËR…

Në këtë kontekst, ne duam të projektojmë në ekspozitë portrete të punëtorëve sezonalë  përmes regjisores Katharine Dominicé. Ne jemi duke kërkuar ish-punëtorë sezonalë nga Italia, Spanja, Portugalia, ish-Jugosllavia apo vende të tjera që duan të ndajnë historitë e tyre për të shfaqur përvojën e tyre si punëtorë sezonalë si dhe për kushtet e punës në atë kohë.

Ne gjithashtu do të mbledhim me interes të madh çdo objekt, këngë, fotografi, letër ose dokument tjetër që ka qenë i rëndësishëm në historinë e tyre. Nëse këta njerëz bien dakord, këto objekte ose dokumente gjithashtu mund të shfaqen si pjesë e ekspozitës.

Ne gjithashtu do të organizojmë një program ndërmjetësimi për të përcjellë historinë e këtij statusi. Në këtë këndvështrim, me kënaqësi do të bashkëpunonim me njerëz, të cilët do të ishin të interesuar të vinin të flisnin në një shkollë gjatë një turneu të udhëzuar ose në një debat pas shfaqjes së filmit ose gjatë një debati në konferencë për të treguar se çfarë kanë përjetuar nëpërmjet këtij statusi.

Nëse një ish-punëtor sezonal është i interesuar të flasë për përvojën e tij / saj dhe statusin sezonal, që ka ende sende/objekte ose dokumente që ai / ajo dëshiron të ndajë, ose kujton një këngë që ishte kaq e shtrenjtë për të, ai/ajo mund të na kontaktojë në koordinatat e mëposhtme:

Vanessa Merminod, koordinatore e projektit [email protected]

076 693 57 49

Për dëshmitare audio-vizuale, kontaktoni direkt Katharine Dominicé, regjisore [email protected]

079 706 25 44

 Info rreth ngjarjes

  • Data e fillimit29 Tetor 2019
  • Ora11:00
  • LokacioniEspace « le Commun », Bâtiment d’art contemporain, rue des Bains 28, 1205 Genève
  • Data e përfundimit24 Nëntor 2019 - 11:00