Politikanja shqiptare në mesin e 100 personaliteteve të vitit 2018 në një kanton të Zvicrës

Në mesin e 100 personaliteteve të vitit 2018 në kantonin Thurgau, figuron edhe emri i politikanës shqiptare të liberalëve të FDP-së për Thurgau, Nazmije Ismaili.