‘Pro Real Estate’: Kompania lidere në tregun kosovar të patundshmërive

Kompania ‘Pro Real Estate’ po vjen edhe më afër diasporës, e rritja e fushëveprimit edhe në lëmenj të rinj është po ashtu ndër planet që ka kompania Si në çdo punë apo zanat, suksesi nuk vjen i servuar. Duhet rrugë e gjatë për të bërë, e në të shumtën e rasteve fillimet janë më të … Continue reading ‘Pro Real Estate’: Kompania lidere në tregun kosovar të patundshmërive