Serena Leka, sipërmarrëse në fushën e bioteknologjisë, në Danimarkë

Serena Leka është doktoreshë shqiptare, sipërmarrëse në fushën e bioteknologjisë, pedagoge dhe kërkuese shkencore në Danimarkë