Shqiptarët në Zvicër duhet t`i njohin më mirë të drejtat e tyre

“Roli i avokatit nuk është që t’i premtojë dikujt se ia zgjidhë problemin por një lloj ndihme juridike ndaj personave, të cilët kanë nevojë për një ndihmë të këtillë”, thotë avokati Trimor Mehmetaj