Shqiptarët të mos shihen vetëm si potencial votash

Sindikalistët shqiptarë në Cyrih: “Të tjerët komunitetin tonë e shohin si potencial zgjedhor ndërsa ne nuk duam që ta shohim atë vetëm si votë…”