Shqiptarja e tri diplomave në Universitetin e Gjenevës

Kristela me 3 diploma, bachelor dhe masterin, në universitetin zviceran