Shtetasi i Kosovës dhe ai i Shqipërisë, akuzohen për 55 thyerje banesash

Plaçka – më shumë se 500.000 franga – ishte në para, orë dhe bizhuteri. Dëmi i shkaktuar: rreth 130.000 franga