Bizneset

Themelimi i firmës në 4 hapa në Zvicër

Ja sa shpejt dhe në mënyrë të volitshme mund të startoni me firmën Tuaj

Gjejeni këtu se cilët hapa duhet të ndiqen me rastin e themelinit të një firme. Ne ju tregojmë se si treuhandoffice.ch mund të ju ndihmojë në çdo hap. Krahas kësaj, ne ua japim një ide për kohën sa merr një themelim firme.

Zgjedhja e formës së duhur juridike Firmë individuale, GmbH ose AG?

Zgjedhja e formës së duhur juridike varet nga shumë faktorë. Në orën e parë këshillimore pa pagesë, ne bashkë me ju zgjedhim formën e duhur juridike.

Kapitali aksionar Në para të gatshme ose në natyrë

Për themelimin e një ndërmarrjeje të re nevojitet një kapital aksionar në formë parashë të gatshme (për GmbH 20.000, AG 50.000 ose AG 100.000) Ose kontribut në natyrë si p.sh.: Automjet, Inventar, Makineri etj.

Krijimi dhe certifikimi i dokumenteve themeltare (Statutet, certifikatat publike, regjistrimi në Regjistrin Tregtar)

Për të regjistruar ndërmarrjen tuaj në Regjistrin Tregtar, nevojitet që të gjitha dokumentet themeltare dhe vërtetimi i pagesës së kapitalit të certifikohen zyrtarisht përmes një notari të TREUHAND OFFICE. Pasi që të bëhet noterizimi, dokumentet i dërgohen për regjistrim zyrës kompetente të Regjistrit Tregtar.

Certifikata nga regjistrit tregtar

Me dokumentet themeltare, Zyra e regjistrit Tregtar bën regjistrimin e ndërmarrjes së posathemeluar. Derisa ta merrni certifikatën nga Regjistri Tregtar kalojnë rreth 6 ditë pune.

E keni realizuar me sukses themelimin e firmës!

Të kesh një kontabilist të besueshëm është me rëndësi!

Kompania jonë e kontabilitetit TO Treuhand Office GmbH e cila ofron shërbime kontabiliteti që nga viti 2011, përcjell dhe kryen për ndërmarrjen tuaj gjatë gjithë vitit gjithë punën e kontabilitetit dhe atë administrative dhe veç kësaj realizon në fund të vitit pasqyrën vjetore me deklarimin e tatimeve përfshirë brenda tij.

Pakot tona të kontabilitetit i keni si më poshtë:

Kontabilitet

+ Llogaritja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (MWST)

+ Lista e pagës

+ Deklarimi i pagës

=

CHF 250.- / Në muaj

Merrni një konsultë të parë falas!

 Treuhand Office GmbH

Überlandstrasse 109 • 8600 Dübendorf

Treuhand Office GmbH

Barrerstrasse 135 • 6300 Zug

 

FATON SHKODRA

Drejtor menaxhues / Pronar

Telefon 043 488 00 09

Mobil 076 508 88 00

/Sponsorisierte Artikel/


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI