Integrimi

Tryezë diskutimi mbi dhunën në familje 

Me rastin e 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të Grave, Ambasada e Republikës së Kosovës në Bernë në bashkëpunim me shoqatën Albinfo.ch organizon "Tryezë diskutimi mbi dhunën në familje".

Dhuna ndaj grave nuk njeh kufij, territore, përkatësi fetare, moshë as klasë shoqërore. Migrimi i grave shqiptare nga Kosova në Zvicër është gjithashtu një pasqyrim i roleve që ato luajnë apo kanë luajtur në shoqërinë kosovare. Një numër i grave kosovare ishin të margjinalizuara si anëtare të shoqërive në të cilat jetonin. Para luftës në Kosovë nuk është diskutuar shumë publikisht për problemin e dhunës në familje, si rezultat edhe i situatës së rënduar që mbretëronte në Kosovë dhe në Ballkan. Konfliktet që zgjatën më shumë se 10 vjet ndikuan që shumë probleme të jetës së përditshme të ishin probleme dytësore apo të fshehura nga një situatë, ku mbijetesa ka qenë si preokupim kryesor. Edhe gjendja me pandemi në dy vjetët e fundit ka nxjerrë sërish në sipërfaqe këtë dukuri negative. Tema e dhunës në familje në mesin e grave kosovare në Zvicër dhe burimet e gjithë këtij problemi vazhdojnë të jenë pak të njohura. Mungesa e informacioneve të sakta dhe një qasje serioze hap dyert për diskutime të ndryshme që mund të marrin konotacion negativ për komunitetin shqiptar në Zvicër. Andaj, informimi dhe sensibilizimi i komunitetit shqiptar për parandalimin dhe luftën kundër dhunës në familje duhet të trajtohet me kujdes. Qëllimi i tryezës «Diskutim mbi dhunën në familje» ka si pikënisje objektivat që:

  1. Dhuna në familje të njihet si fenomen shoqëror që kërkon një përgjigje së pari nga komuniteti shqiptar në Zvicër,
  1. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për pasojat e dhunës në familje,
  1. Bisedën për të gjetur format për parandalim dhe veprim kundër dhunës familjare,

Data: Më 8 mars, nga ora 18:30 – 20:15
Vendi: Ambasada e Republikës së Kosovës, Zähringerstr. 25, 3012 Bern

Në fund të tryezës ftoheni në Apéro

Konfirmimet për pjesëmarrje të dërgohen deri më 04.03.2022 në: [email protected]

 


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI