Gjykata Federale: Dëbohet nga Zvicra kosovari, baba i pesë fëmijëve

Me pretekstin se po shkelej konventa mbi të drejtat e fëmijëve dhe e drejta për jetë familjare, ai kishte ushtruar ankesë në Gjykatën Federale