Ambasador

Aziz Pollozhani

Politikan

Vendlindja : Strugë, Maqedoni

Qyteti ku jeton në Zvicër: Gjenevë

 

Profili

Ambasador, nga 2009
Drejtor gjeneral i ISHP i RM 2008
Deputet në parlamentin e RM 1998,2002,2006
Ministër per arsim dhe shkencë 2002-2006
Mjek apecialist i kirurgjise
Nenkryetar i shoqatës Humanitare Bëmirese Nena Terezë-Strugë
Kryetar i Bordit i Institutit per studime politike dhe interkulturore Shkup
Anëtar i Rotari Klub-Shkup

 

Çmime-vlerësime-botime

Shpërblim i Shoqatës Botërore per Shoqëri informatike, 2005 Austin, Texas,ShBA .
Shpërblimi vjetor Nënë Tereza Shkup.
Ekologjia humane dhe shëndeti publik, Shkup,2009.420 f.
Aspekte moderne te menaxhimit në shëndetësi, Shkup,2008.
HACCAPP-praktika dhe teorija, Shkup 200.
Neoplazmat maligje ,gjendja dhe sfidat,Monografi, Shkup,2009.

 

Kontakt

Rue de Laussanne 143, Geneve, Zvicer
022 7312930
[email protected]

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriAziz Pollozhani
  • Prejardhja:Strugë, Maqedoni
  • Vendi ku vepron:Gjenevë-Zvicër
  • Profesioni:Politikan
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera