Zvicra dhe Kosova bëjnë hulumtime mbi delikuencën e të rinjve

ISRD (International self-report delinquency): Projekt afatgjatë dhe bashkëpunim premtues mes Kosovës dhe Universitetit të Cyrihut