150 shtetas kosovarë u riatdhesuan nga Cyrihu në Prishtinë

150 persona janë riatdhesuar nga Zvicra në Kosovë