Sukseset e femrave shqiptare në Slloveni

Femrat shqiptare, shembull pozitiv dhe inkurajues për integrim në jetën shoqërore dhe administrative në Slloveni