Kosovari nuk përfill policinë: refuzon testin e alkoolit dhe mosndezjen e cigares

Duke i kërkuar t`i bënin testin, policët i kishin thënë se ndërkohë nuk lejohej të pinte duhan. Ai kishte ndezur cigaren dhe kishte kundërshtuar testin e alkoolit