Lozanë: Një shqiptare e suksesshme në Zyrën Qendrore Globale të “Philip Morris International”

Anis Brahimi Treni, u rekrutua në Departamentin e Komunikimit të kompanisë së njohur Global Philip Morris International, në Lozanë