Kosovarit, për therrje me thikë, mbi 6 vjet burg dhe dëbim nga Zvicra

Shtetasi nga Kosova do të dëbohet nga vendi për një periudhë dhjetëvjeçare dhe do të paguajë shpenzimet gjyqësore