Shoqata e Studentëve Shqiptar të Gjenevës

  • Canton: Gjenevë
  • Activité: Kulturor
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.aeage.ch/
  • Adresse: Rue Camille-Martin 5 1203 Genève
  • P.kontaktues: MUJI Ilir

> Autres Associations